Pierwszym, często najtrudniejszym krokiem jaki przychodzi podjąć osobie borykającej się z problemem jest podjęcie przekroczenie progu gabinetu terapeuty. Kolejne kroki, dalsza podróż w kierunku rozwiązania, zrozumienia są o tyle łatwiejsze iż nie jest się samotnym pasażerem – psychoterapeuta towarzyszy w podróży pomagając w uzyskaniu nurtujących odpowiedzi, w przyglądaniu się uczuciom, motywacjom i potrzebom.